برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

 اصل صحت:

در مواردی که صحت قرارداد وابسته به وجود برخی شرایط اختصاصی است نمی توان از اصل صحت استفاده کرد بلکه وجودشرایط اختصاصی باید احراز شود .در مورد بیع موقوفه لازم است که امکان فروش احراز شود و الا بیع ان باطل است . هم چنین در مورد معامله ی که برای غیر منعقد میشود لازم است نمایندگی اثبات شود و اصل عدم نمایندگی است و در صورت عدم اثبات نمایندگی معامله مشمول مقررات معاملات فضولی است در مورد معامله ی مجنون ادواری طبق ماده ی 1213ق.م صحت معامله موقوف به این هست که افاقه ی او در حین انعقاد قرار داد مسلم باشد .اما در مورد اکراه نه تنها اصل عدم اکراه هست بلکه از اصل صحت هم می توان نفوذ قرارداد را در حالت تردبد در وقوع اکراه نتیجه گرفت مگر این که مدعی اکراه بتواندوقوع ان را اثبات کند.

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:14:57+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه