برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)

خانه » مقالات » راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)
 • راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)

اطلاعات متقاضي

در اين قسمت نام شخصي که متقاضي تاسيس شرکت يا موسسه است وارد مي شود. «واحد ثبتي» اداره اي ثبت شرکت، محلي است که شرکت بايد در آنجا ثبت شود. سپس «تابعيت متقاضي» مشخص مي شود.اگر گزينه ايراني انتخاب شود بايد حتماً شماره ملي شخص وارد شود و در صورتي که غير ايراني انتخاب شود بايد «شماره گذرنامه» ورود اطلاعات شود. «نوع شرکت» مشخص مي کند که تقاضاي ثبت چه نوع شرکتي را تقاضا دارد. اگر نوع شرکت «شعبه شرکت خارجي» يا «نمايندگي شرکت خارجي» باشد مواردي در ذيل صفحه نمايان مي شود. اين اطلاعات شامل «نام فارسي شرکت مادر»، «نام لاتين شرکت مادر»، «سرمايه به ريال»، «سرمايه به دلار»، «مرجع ثبت کننده به فارسي» و «مرجع ثابت کننده به لاتين» را نيز بايد ورود اطلاعات کند. همچنين بايد «کشور ثبت کننده» را از فهرست کشورها انتخاب نمايد. ساير اطلاعات شامل «شماره ملي متقاضي»، «نام متقاضي»، «نام خانوادگي متقاضي» و «شماره همراه متقاضي» مي باشد. همچنين بايد «سمت متقاضي» از نظر اينکه اصيل يا وکيل است تعيين شود. منظور از «نام امضا کننده دفتر» و «نام خانوادگي امضا کننده دفتر» مشخصات شخصي است که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها تاييد مي نمايد. «سمت امضا کننده دفتر» مشخص مي کند که شخص از مديران، شرکا، سهامداران يا وکيل رسمي است. «وضعيت توکيل امضا کننده» نيز حق واگذاري به غير را مشخص مي کند. پس از کليک بر روي کليد گام بعدی به صفحه بعد مي رود.

نام و اطلاعات شخص حقوقی

در این صفحه نام های درخواستی ثبت می شود. برای این کار ابتدا نوع شرکت از فهرست «نوع شرکت» انتخاب می شود. سپس «اولویت نام» مشخص می شود. منظور از اولویت نام ترتیب پیشنهادی اسامی است که از یک تا پنج می باشد. پس از آن «نام درخواستی» را مشخص نموده و در قسمت مورد نظر تایپ می شود. در قسمت «توضیحات متقاضی» اگر توضیحی در مورد نام پیشنهاد شده لازم باشد نوشته می شود. در مرحله بعدی کلید «افزودن نام درخواستی» کلیک شده موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده شود. لازم به ذکر است که پس از ورورد هر نام باید این کلید را کلیک نمایید. برای حذف یک نام بر روی 6.jpg  کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم.در این مرحله به صورت خودکار یک شماره پیگیری 19 رقمی دریافت می نمایید و اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

مدت و موضوع فعالیت

برای انتخاب زمینه فعالیت که همان موضوع کار شرکت است بر روی کلید «افزودن موضوع فعالیت» کلیک نموده تا صفحه جدیدی باز شود. در این صفحه ابتدا «نوع فعالیت بالاتر» را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم. سپس بر اساس آن «نوع فعالیت» انتخاب می شودکه این موضوعات بر مبنای فعالیت بالاتر نشان داده می شود. «مدت فعالیت» بر اساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب می شود. و اگر محدود باشد باید «حداکثر مدت فعالیت به ماه» نیز مدت زمان فعالیت را مشخص می کند. «وضعیت مجوز» را که دارد یا ندارد را مشخص می نماییم. بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به مجوز از سازمان ها و ارگان های خاص دارد که در اینجا وجود یا عدم وجود مجوز مشخص می گردد. اگر مجوز داشته باشد باید «شماره مجوز» و «تاریخ مجوز» نیز ورود اطلاعات می شود. در «شرح فعالیت» نیز اگر در مورد موضوع فعالیت نیاز به توضیح باشد در این قسمت نوشته می شود. سه کلید «ثبت اطلاعات»، «حذف» و «انصراف» وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات در این صفحه می باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می کند. انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید. پس از کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می شود. اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

سرمایه شخص حقوقی

«نوع سرمایه شخص حقوقی» از مواردی است که باید از فهرست انتخاب شود. به عنوان مثال سرمایه نقدی یا غیر نقدی یا سهام بانام و بی نام. «تعداد سهام» یعنی چند سهم یا چه میزان سرمایه جهت شرکت در نظر گرفته شدهه است. «ارزش ریالی هر سهم» نیز باید مشخص شود. در واقع به هر سهم چقدر تعلق می گیرد. به عنوان مثال اگر تعداد سهام شرکت 100 باشد هر سهم نیز 1000 ریال باشد. «از تاریخ» هم نشان می¬دهد که از چه تاریخی این تعداد سهام متعلق به این شرکت می باشد. اگر نوع سرمایه، نقدی یا غیرنقدی باشد تعداد سهام و ارزش ریالی هر سهم غیر فعال می شود و فقط «ارزش سرمایه به ریال» فعال است. پس از آن کلید «ثبت سرمایه» را کلیک می نماییم. لازم به ذکر است اگر نوع سهام/سرمایه متفاوت و متنوع باشد باید برای هر کدام یک ردیف اختصاص پیدا کند. اگر بخواهیم سرمایه را حذف کنیم ابتدا بر روی کلید «مشاهده» کلیک نموده و سپس کلید «حذف سرمایه» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

اشخاص

منظور از اشخاص، آن افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می باشند. اولین جای خالی «ردیف» است که افراد بدون در نظر گرفتن سمت خود در شرکت از یک شروع شده و به صورت مسلسل ادامه پیدا می کند. فیلد بعدی «نوع شخص» است. که به دو قسمت حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. در نوع شخص حقیقی نام فارسی، نام¬خانوادگی فارسی، نام پدر فارسی ، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره همراه و نشانی به عنوان فیلدهای اجباری هستند. و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، نام پدر لاتین، محل تولد، محل صدور نیز اختیاری است که اگر اطلاعات آن وجود داشت وارد می شود. «شماره ملی/شناسه ملی» فیلدی است که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و اطلاعاتش متفاوت است. شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کاربرد دارد. فیلد «تابعیت» نشان دهنده این است که شخص شرکت ملیت ایرانی دارد یا غیر ایرانی. دو فیلد «اقرارنامه مدیریتی» و «اقرارنامه سوء پیشینه» نیز برای این است که مشخص کند شخص این دو مدرک را ارائه داده است یا خیر. «کد پستی» نیز جهت افراد حقیقی و حقوقی و «شماره ثبت» جهت افراد حقوقی استفاده می شود.

اگر نوع شخص حقوقی باشد فیلدهایی فعال می شود. از جمله نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت، کدپستی، شماره تلفن، نشانی که تکمیل این قسمت ها اجباری می باشد. سه کلید ثبت اطلاعات، حذف، انصراف وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات در این صفحه می باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می کند. انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید. پس از کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می شود. اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی  به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

سمت اشخاص

در این صفحه سمت شخص در شرکت یا موسسه ورورد اطلاعات می شود. ابتدا از فهرست «اشخاص شرکت» شخصی که اطلاعات سمت وی باید وارد شود انتخاب می گردد. از فهرست «نوع سمت»، سمت شخص را انتخاب می نماییم. این سمت می تواند انواع مختلفی داشته باشد به عنوان مثال مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره و غیره. سپس «تاریخ شروع سمت» را معین می کنیم. فیلد «مدت تصدی» برای این است که تصدی شخص در یک سمت مشخص شود. به عنوان مثال یک شخص در شرکت می تواند به مدت دو سال مدیر عامل باشد علاوه بر اینکه عضو هیات مدیره شرکت نیز می باشد. «تاریخ پایان اعتبار سمت» یعنی اگر مدت تصدی به عنوان مثال 12 ماه باشد تاریخ پایان اعتبار با توجه به تاریخ شروع سمت مشخص می شود. اگر اعضای «هیات مدیره خارج از شرکا» باشد یعنی مانند مثال فوق مدیر عامل می تواند خارج از شرکا نیز باشد و در این صورت در این فیلد مشخص می شود. «وضعیت حق امضا» نیز مشخص می کند که شخص جزء افراد دارای حق امضا در شرکت هست یا خیر. در انتها کلید «ثبت سمت شخص» را کلیک نموده تا اطلاعات در ذیل آن نشان داده شود. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

ارتباط بین اشخاص

در این صفحه اطلاعات نمایندگان قانونی وارد می شود. از فهرست «نماینده (وکیل)» شخصی که به نمایندگی انتخاب شده مشخص می شود. از قسمت «نماینده شده (موکل)» نیز شخصی که وکیل نماینده وی است انتخاب می شود. در فهرست «نوع نماینده قانونی» مشخص می شود که نماینده ممکن است وکیل، وصی، قیم یا غیره باشد. «مستند نمایندگی» که با توجه به نوع نمایندگی است انتخاب می شود مثلاً اگر سمت نماینده قیم باشد مستند آن قیم نامه می شود. «شماره مستند نمایندگی» و «تاریخ مستند نمایندگی» نیز بر اساس همان مستند پر می شود.«تاریخ شروع نمایندگی» و «تاریخ پایان نمایندگی» نیز نشانگر تاریخی است که شخص در سمت نمایندگی حضور دارد. «اختیارات نمایندگی» نیز را می توان تایپ نمود که شرح یا توضیحی در مورد اختیارات نماینده است. به عنوان مثال اگر نماینده فقط در موارد خاصی اختیارات داشته باشد در این قسمت ذکر می شود. پس از آن کلید «ثبت نمایندگی» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید  به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

شعب

اگر شرکت یا موسسه نیاز به تاسیس شعبه داشته باشد اطلاعات آن در این صفحه وارد می شود. ابتدا «کد پستی» شعبه وارد شده سپس «شماره تماس» با قید کد محل قید می گردد. از فهرست «واحد ثبتی شعبه» اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می شود. «نشانی شعبه» نیز به صورت کامل وارد می شود. در انتها کلید «ثبت شعبه» را کلیک می نماییم. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده شود. برای حذف یک ردیف بر روی گام بعدی  کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

روزنامه

در این قسمت اطلاعات سال مالی شرکت وارد می شود. «روز شروع سال مالی» و «ماه شروع سال مالی» در این قسمت وارد می شود.

همچنین در این صفحه اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست «روزنامه شرکت» تعیین می شود. پس از آن کلید «افزودن به لیست روزنامه های شرکت» را کلیک می نماییم. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده شود. برای حذف یک ردیف بر روی ضربدر  کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

اظهارنامه/ تقاضانامه

در این قسمت متن اظهارنامه یا تقاضانامه شرکت یا موسسه وارد می شود. شما می توانید اطلاعات را تایپ نموده یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. برای این کار کلید «دریافت متن تقاضانامه/اظهارنامه» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

اساسنامه

در این قسمت متن اساسنامه شرکت یا موسسه وارد می شود. شما می توانید اطلاعات را تایپ نموده یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. برای این کار کلید «دریافت متن اساسنامه» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی  به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

شرکتنامه

در این قسمت متن اساسنامه شرکت یا موسسه وارد می شود. شما می توانید اطلاعات را تایپ نموده یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. برای این کار کلید «دریافت متن اساسنامه» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید گام بعدی  به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

مدارک

در این صفحه با توجه به نوع شرکت مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید به صورت خودکار نشان داده می شود. در سمت راست فرم گزینه ای به نام «تایید مدارک مورد نیاز» وجود دارد که باید تیک بخورد. در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می نماید که مدارک مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه آنها اقدام می نماید. پس از آن کلیدی به نام پذیرش وجود دارد که با زدن آن تقاضای تاسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد.

در مورد نویسنده:

کارشناس حقوقی
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

268 Comments

 1. فاطمه ابراهیمی می 11, 2017 در 12:12 ب.ظ - پاسخ دادن

  با سلام بنده هنگام ثبت شرکت در مرحله بعد از مشخص کردن سمت اشخاص به مرحله تخصیص سهام اشخاص وارد میشوم که متاسفانه روی گزینه اشخاص کلیک میکنم شخصی را نشان نمیدهد و چون جز موارد ستاره دار می باشد امکان اینک انتخابش نکنم وجود ندارد و وارد مرحله بعد نمی شود.ممنون می شوم راهنماییم کنیم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی می 14, 2017 در 11:01 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   باید افراد به عنوان سهامدار اعلام گردند تا امکان تخصیص سهام به آنها برای شما فراهم گردد.

 2. ابراهیم زاده مارس 26, 2017 در 8:54 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام من قبلا شرکتم را ثبت کرده و شناسه ملی دریافت و پلم دفاتر را نیز انجام داده ام. الان چگونه می توانم به داخل سایت رفته و به اطلاعات کامل شرکتم دسترسی داشته باشم؟ برای ورود به سایت نام کاربری و کلمه عبور می خواهد که من آنها را به خاطر ندارم. چگونه می شود آنها را پریافت کرد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی آوریل 3, 2017 در 10:01 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   شما نیازی به ورود به سایت ندارید.
   بابت تغییرات جدید باید به قسمت ثبت تغییرات مراجعه نمایید.

 3. ملائی مارس 11, 2017 در 6:21 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام ، من کل فرم ها رو پر کردم ، منتهی ثبت نهایی نکردم، یک کد موقت پذیرش برای من صادر شد. الان برای بازیابی درخواست اون کد رو مجدد وارد میکنم پیغام خطا در بارگذاری اطلاعات رو به من میده؟
  آیا باید درخواست مجدد ثبت کنم یا راه دیگری هم هست

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی مارس 16, 2017 در 11:09 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   با توجه به پیغام خطا شاید در سایت اداره مشکلی وجود داشته باشد، طی چند روز آینده مجددا سایت را چک نمایید.

 4. محمدی فوریه 12, 2017 در 7:32 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم فیش های واریزی برای ثبت شرکت بامسولیت محدود را باید کجا پرداخت کنیم به چه حسابی

 5. صادقی فوریه 7, 2017 در 10:19 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام من در مرحله سهام/ سرماییه اشخاص گیر کردم فیلد مربوط به اشخاص بالا نمیاد ک اسم انتخاب کنم ممنون کمکم کنید

  • مشاور حقوقی فوریه 9, 2017 در 11:29 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   افراد باید به عنوان سهامدار معرفی گردند.

 6. محمد فوریه 2, 2017 در 6:42 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  از بابت راهنماییهتون ممنون خیلی کمک کرد
  بنده با مسئولیت محدود ثبت کردم در قسمت تخصیص سهام٫سرمایه فیلد مربوطه باز نمیشود کجای سایت این تعریف انجام شود؟

 7. محمد رضا میرلو فوریه 2, 2017 در 4:57 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام سال 1394 اساسنامه شرکت تعاونی خود را پس از تایید اداره کل تعاون استان تهران همراه صورتجلسه مجمع فوق العاده به اداره ثبت شرکتها تحویل نمودم و تاییدیه مجمع را دریافت نمودم ولی اساسنامه تایید شده را دریافت ننمودیم . حال چگونه باید آنرا دریافت نماییم . قبلاً از راهنمایی شما تشکر و قدردانی می نماییم .

  • مشاور حقوقی فوریه 4, 2017 در 3:55 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   به اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.

 8. مرتضی فوریه 1, 2017 در 2:02 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  من فرم های داخل سایت ثبت شرکت ها رو کامل کردم و در قسمت سمت اشخاص یک نفر رو به عنوان دارنده حق امضا فقط انتخاب کردم
  اما در قشمت “پیش نویس آگهی تأسیس” زیر قسمت دارندگان حق امضا هیچ اسمی نیست و خالیه
  میخاستم بببینم اگه تایید نهاییش کنم مشکلی پیش نمیاد یا اگه باید اصلاح بشه چطوری باید اصلاحش کنم؟؟؟؟

  • مشاور حقوقی فوریه 2, 2017 در 9:18 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   داخل فرمها دقیقا حق امضا را یادداشت نمایید.

 9. مرتضی ژانویه 31, 2017 در 5:18 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام در بخش پیش نویس آگهی تأسیس
  قسمت ” دارندگان حق امضا : ”
  هیچ اسمی نیومده در صورتی که در قسمت سمت اشخاص مدیر عامل که جزء سهامداران هم هست رو دارای حق امضا انتخاب کردم
  ممنون میشم در این خوص هم توضیح بدید؟
  سوال بعدی اینکه در قسمت سمت اشخاص چون همه اعضای هیات مدیره سهامدار هم هستند من دوبار اسم افراد رو ثبت کردم یک بار به عنوان سهام دار و یک بار به عنوان عضو هیات مدیره و مثلا مدیر عامل
  این قضیه مشکلی نداره؟

 10. مرتضی ژانویه 31, 2017 در 3:03 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  تشکر بابت راهنماییهاتون
  در ثسمت روزنامه/ سال مالی
  من جایی دیدم که نوشته بودم شرکت محدود نیازی به انتخاب روزنامه نداره
  ممنون میشم در این زمینه راهنمنایی کنید. من اگه روزنامه ای انتخاب نکنم مشکلی پیش نمیاد.
  آگهی شرکت تنها در رونامه رسمی باید به چاپ برسه یا باید روزنامه از لیست سایت هم انتخاب و آگهی رو ئاسشون ارسال کنم

  • مشاور حقوقی ژانویه 31, 2017 در 5:29 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام
   در سایت باید حتما روزنامه انتخاب گردد.

ثبت ديدگاه