برای دریافت مشاوره رایگان، همین حالا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید|sabtefarda@gmail.com

لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

خانه » قوانین » لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست- کلیات
ماده ١: اصطلاحات به کار برده شده در لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه دارای معانی به شرح زیر است:
الف- خسارت بدنی: ھر نوع دیه یا ارش ناشی از ھر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از
جزئی یا کلی موقت یا دایم، دیه فوت و ھزینه معالجه با رعایت ماده ٣۶ این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این
قانون.
ب- خسارت مالی: زیان ھایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ- حوادث: ھرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنھا از قبیل تصادم، تصادف، سقوط،
واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا ھر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه.
بر این اساس، دیگر اصطلاحات به شرح زیر توضیح داده شده است:
ت- شخص ثالث: ھر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای
راننده مسبب حادثه.
ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، شھری و بین شھری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی

ادامه مطلب : [wpdm_package id=’7325′]

خلاصه
تاریخ بازبینی
نام آیتم
کیفیت
امتیاز آیتم
51star1star1star1star1star
2018-09-13T09:17:41+00:00

در مورد نویسنده:

مشاور حقوقی 32
من کارشناس حقوقی ثبت فردا هستم. خوشحال می شوم سوالات شما را از طریق وب سایت و یا شماره تماس 43933 021 پاسخ بدهم.

ثبت ديدگاه